תוצאה
קטגוריה
18 / 10
56%
מגדר
59 / 32
55%
כללי
59 / 32
55%
Swim 19/59
Bike 37/59
Run 40/59