תוצאה
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
18 / 2
12%
כללי
18 / 2
12%
Swim 1/18
Bike 1/18
Run 15/18