תוצאה
קטגוריה
6 / 5
84%
מגדר
59 / 28
48%
כללי
59 / 28
48%
Swim 34/59
Bike 34/59
Run 17/59