תוצאה
קטגוריה
44 / 15
35%
מגדר
180 / 68
38%
כללי
180 / 68
38%
Swim 28/180
Bike 82/180
Run 60/180