תוצאה
קטגוריה
24 / 13
55%
מגדר
180 / 67
38%
כללי
180 / 67
38%
Swim 91/180
Bike 51/180
Run 36/180