תוצאה
קטגוריה
28 / 26
93%
מגדר
40 / 37
93%
כללי
40 / 37
93%
Swim 30/40
Bike 32/40
Run 24/40