תוצאה
קטגוריה
44 / 35
80%
מגדר
180 / 154
86%
כללי
180 / 154
86%
Swim 116/180
Bike 87/180
Run 141/180