תוצאה
קטגוריה
64 / 18
29%
מגדר
180 / 63
35%
כללי
180 / 63
35%
Swim 73/180
Bike 32/180
Run 64/180