תוצאה
קטגוריה
28 / 22
79%
מגדר
40 / 33
83%
כללי
40 / 33
83%
Swim 37/40
Bike 31/40
Run 19/40