תוצאה
קטגוריה
28 / 17
61%
מגדר
40 / 26
65%
כללי
40 / 26
65%
Swim 33/40
Bike 18/40
Run 15/40