תוצאה
קטגוריה
64 / 15
24%
מגדר
180 / 52
29%
כללי
180 / 52
29%
Swim 85/180
Bike 38/180
Run 44/180