תוצאה
קטגוריה
25 / 20
80%
מגדר
180 / 148
83%
כללי
180 / 148
83%
Swim 70/180
Bike 148/180
Run 133/180