תוצאה
קטגוריה
64 / 52
82%
מגדר
180 / 144
80%
כללי
180 / 144
80%
Swim 144/180
Bike 126/180
Run 108/180