תוצאה
קטגוריה
64 / 50
79%
מגדר
180 / 139
78%
כללי
180 / 139
78%
Swim 173/180
Bike 67/180
Run 89/180