תוצאה
קטגוריה
64 / 9
15%
מגדר
180 / 34
19%
כללי
180 / 34
19%
Swim 46/180
Bike 30/180
Run 30/180