תוצאה
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
40 / 2
5%
כללי
40 / 2
5%
Swim 3/40
Bike 5/40
Run 27/40