תוצאה
קטגוריה
12 / 1
9%
מגדר
40 / 1
3%
כללי
40 / 1
3%
Swim 1/40
Bike 1/40
Run 1/40