תוצאה
קטגוריה
25 / 3
12%
מגדר
180 / 28
16%
כללי
180 / 28
16%
Swim 99/180
Bike 26/180
Run 5/180