תוצאה
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
59 / 23
39%
כללי
59 / 23
39%
Swim 33/59
Bike 30/59
Run 20/59