תוצאה
קטגוריה
64 / 3
5%
מגדר
180 / 20
12%
כללי
180 / 20
12%
Swim 23/180
Bike 10/180
Run 31/180