תוצאה
קטגוריה
24 / 6
25%
מגדר
180 / 19
11%
כללי
180 / 19
11%
Swim 8/180
Bike 43/180
Run 8/180