תוצאה
קטגוריה
12 / 3
25%
מגדר
180 / 18
10%
כללי
180 / 18
10%
Swim 9/180
Bike 36/180
Run 17/180