תוצאה
קטגוריה
64 / 2
4%
מגדר
180 / 17
10%
כללי
180 / 17
10%
Swim 30/180
Bike 5/180
Run 165/180