תוצאה
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
180 / 16
9%
כללי
180 / 16
9%
Swim 36/180
Bike 17/180
Run 9/180