תוצאה
קטגוריה
44 / 29
66%
מגדר
180 / 131
73%
כללי
180 / 131
73%
Swim 114/180
Bike 114/180
Run 114/180