תוצאה
קטגוריה
64 / 1
2%
מגדר
180 / 14
8%
כללי
180 / 14
8%
Swim 47/180
Bike 22/180
Run 7/180