תוצאה
קטגוריה
25 / 2
8%
מגדר
180 / 13
8%
כללי
180 / 13
8%
Swim 37/180
Bike 8/180
Run 11/180