תוצאה
קטגוריה
24 / 4
17%
מגדר
180 / 12
7%
כללי
180 / 12
7%
Swim 24/180
Bike 11/180
Run 1/180