תוצאה
קטגוריה
6 / 1
17%
מגדר
59 / 6
11%
כללי
59 / 6
11%
Swim 6/59
Bike 9/59
Run 6/59