תוצאה
קטגוריה
11 / 3
28%
מגדר
180 / 11
7%
כללי
180 / 11
7%
Swim 32/180
Bike 7/180
Run 161/180