תוצאה
קטגוריה
64 / 47
74%
מגדר
180 / 126
70%
כללי
180 / 126
70%
Swim 72/180
Bike 95/180
Run 130/180