תוצאה
קטגוריה
24 / 3
13%
מגדר
180 / 10
6%
כללי
180 / 10
6%
Swim 18/180
Bike 9/180
Run 6/180