תוצאה
קטגוריה
44 / 3
7%
מגדר
180 / 9
5%
כללי
180 / 9
5%
Swim 5/180
Run 153/180