תוצאה
קטגוריה
44 / 2
5%
מגדר
180 / 8
5%
כללי
180 / 8
5%
Swim 19/180
Bike 16/180
Run 3/180