תוצאה
קטגוריה
18 / 1
6%
מגדר
59 / 2
4%
כללי
59 / 2
4%
Swim 7/59
Bike 1/59
Run 3/59