תוצאה
קטגוריה
24 / 2
9%
מגדר
180 / 7
4%
כללי
180 / 7
4%
Swim 2/180
Run 154/180