תוצאה
קטגוריה
44 / 1
3%
מגדר
180 / 6
4%
כללי
180 / 6
4%
Swim 1/180
Bike 14/180
Run 162/180