תוצאה
קטגוריה
11 / 2
19%
מגדר
180 / 5
3%
כללי
180 / 5
3%
Swim 17/180
Bike 1/180
Run 160/180