תוצאה
קטגוריה
12 / 1
9%
מגדר
180 / 4
3%
כללי
180 / 4
3%
Swim 11/180
Bike 3/180
Run 159/180