תוצאה
קטגוריה
25 / 1
4%
מגדר
180 / 3
2%
כללי
180 / 3
2%
Swim 12/180
Bike 4/180
Run 158/180