תוצאה
קטגוריה
11 / 1
10%
מגדר
180 / 2
2%
כללי
180 / 2
2%
Swim 15/180
Bike 2/180
Run 4/180