תוצאה
קטגוריה
24 / 1
5%
מגדר
180 / 1
1%
כללי
180 / 1
1%
Swim 3/180
Run 152/180