תוצאה
קטגוריה
47 / 44
94%
מגדר
47 / 44
94%
כללי
47 / 44
94%
Swim 39/47
Bike 44/47
Run 40/47