תוצאה
קטגוריה
64 / 46
72%
מגדר
180 / 124
69%
כללי
180 / 124
69%
Swim 160/180
Bike 81/180
Run 171/180