תוצאה
קטגוריה
21 / 17
81%
מגדר
76 / 61
81%
כללי
76 / 61
81%
Swim 36/76
Bike 69/76
Run 53/76