תוצאה
קטגוריה
47 / 33
71%
מגדר
47 / 33
71%
כללי
47 / 33
71%
Swim 31/47
Bike 34/47
Run 25/47