תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
71 / 58
82%
כללי
261 / 231
89%
מקטע זמן
5KM 00:33:10.743
2.5KM 00:51:03.127
כרוז 01:09:13.747
סיום 01:09:24.970