תוצאה
אישי
קטגוריה
4 / 2
50%
מגדר
190 / 82
44%
כללי
261 / 96
37%
מקטע זמן
5KM 00:24:01.477
2.5KM 00:38:03.880
סיום 00:51:18.520