תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 5
18%
מגדר
71 / 10
15%
כללי
261 / 81
32%
מקטע זמן
5KM 00:24:29.947
2.5KM 00:36:57.557
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:44:48.107
כרוז 00:49:24.183
סיום 00:49:30.923