תוצאה
אישי
קטגוריה
28 / 4
15%
מגדר
71 / 9
13%
כללי
261 / 79
31%
מקטע זמן
בקרת 1 ק"מ ילדים 00:05:18.827
5KM 00:24:16.540
2.5KM 00:36:43.150
כרוז 00:49:05.277
סיום 00:49:14.130